KIK_TORUN

Zobacz ...

Program Informacje
Historia
Archiwumhttps://www.facebook.com/klubinteligencjikatolickiejwtoruniu

torun@kik.opoka.org.pl


http://diecezja-torun.pl/
Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu

PROGRAM NA KWIECIEŃ 2015 r.

1 środa nie ma spotkania
8 środa godz. 1700 Msza św. Klubowa
Po Mszy św. Spotkanie Wielkanocne,
na które zaprosiliśmy przedstawicieli
parafii ewangelicko-augsburskiej i Ojców Jezuitów
15 środa WALNE ZEBRANIE
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
członków zwyczajnych Klubu

godz. 1645 I termin
godz. 1700 II termin
22 środa godz. 1700 Czytamy "STUDIA SOBOROWE II"
Kamila Maj

2. Posoborowe kryzysy w Kościele
29 środa nie ma spotkania

Wszystkim Członkom i Sympatykom Klubu
życzymy głębokiego i owocnego przeżycia Triduum Paschalnego.
Niech radość poranka Zmartwychwstania
towarzyszy nam każdego dnia.
Zmartwychwstał Pan prawdziwie,

Alleluja! Alleluja! Alleluja!

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej
w Toruniu
Poprzedni miesiącNastępny miesiąc
Wszystkie

aktualizacja:
03.06.2019
Copyright (c) by Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu 2019