KIK_TORUN

Zobacz ...

Program

Informacje

Wigilia
dla samotnych


Projekt
Zambia 2020


Historia

Archiwumhttps://www.facebook.com/klubinteligencjikatolickiejwtoruniu


http://diecezja-torun.pl/


http://jezuici.pl/


http://wakcji.org/Program międzynarodowej konferencji naukowej

SOBÓR WATYKAŃSKI II - WIOSNA KOŚCIOŁA?

Organizacja i kierownictwo naukowe konferencji:
dr Michał Białkowski, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu
ks. prof. dr hab. Jan Perszon, Wydział Teologiczny UMK w Toruniu

Toruń, 12 października 2012 r. (piątek)

Sala Wielka Dworu Artusa


18.00-18.05 otwarcie konferencji

18.05-18.15 słowo JE Ks. Bpa dr Andrzeja Wojciecha Suskiego, Biskupa Toruńskiego

18.15-18.20 słowo Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego

18.20-18.25 słowo Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego

18.25-18.30 słowo JM Rektora UMK prof. dr hab. Andrzeja Tretyna

18.30-19.15 wykład główny: ks. dr hab. Marek Jagodziński (UKSW), Sobór Watykański II w perspektywie teologiczno-eklezjalnej

19.15-20.30 panel dyskusyjny (prowadzenie ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz)

20.30-20.45 podsumowanie panelu

Toruń, 13 października 2012 r.(sobota)

Sala Wielka lub Sala Mała Dworu Artusa

Sekcja historyczno-politologiczna


9.00-9.15 Dr Dariusz Góra-Szopiński, Sobór, jaki Sobór? Vaticanum II w przekazie pokoleniowym

9.15-9.30 Dr hab. Michał Strzelecki, Kościół katolicki wobec głównych wyzwań społeczno-politycznych pierwszej połowy XX wieku

9.30-9.45 Ewa K. Czaczkowska, Kardynał Stefan Wyszyński na Soborze Watykańskim II

9.45-10.00 Dr hab. Elżbieta Alabrudzińska, prof. UMK, Stosunki PRL z Watykanem w dobie Soboru Watykańskiego II

10.00-10.15 Prof. dr hab. Wojciech Polak, Relacje państwo – Kościół katolicki w PRL w okresie Soboru Watykańskiego II

10.15-10.30 Dr Natalia Jackowska, Spełnione proroctwo Soboru? Orędzie biskupów z 1965 r. jako geneza kościelnych inicjatyw pojednania polsko-niemieckiego

10.30-11.00 przerwa

11.00-11.15 Dr Małgorzata Strzelecka, Sobór Watykański II na łamach "Tygodnika Powszechnego" i miesięcznika "Znak"

11.15-11.30 Dr Michał Białkowski, Prekursorzy – świadkowie – protagoniści – depozytariusze. Środowisko miesięcznika "Więź" wobec Soboru Watykańskiego II

11.30-11.45 S. dr Małgorzata Borkowska OSB, dr h. c. KUL, Reforma zakonów po Vaticanum II w oczach świadka

11.45-12.00 Dr hab. Jarosław Kłaczkow, Kościoły ewangelickie w Polsce wobec Soboru Watykańskiego II

12.00-12.15 O. dr Grzegorz Dobroczyński TJ, Kościół Web 2.0 – w sieci czy w matni?

12.15-13.30 dyskusja

13.30-14.00 podsumowanie i zamknięcie konferencji (obie sekcje razem)

Toruń, 13 października 2012 r.(sobota)

Sala Wielka lub Sala Mała Dworu Artusa

Sekcja teologiczna


9.00-9.15 Zbigniew Nosowski, Kościół w dialogu ze światem – naiwność czy otwartość?

9.15-9.30 Ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz, "Przyszłym losom świata zagraża niebezpieczeństwo, jeżeli ludzie nie staną się mądrzejsi" (KDK, 15). Sobór Watykański II w obronie godności rozumu, prawdy i mądrości

9.30.-10.00 Ks. prof. dr hab. Jose Ramon Villar, Tożsamość teologiczna wiernego świeckiego w świetle Soboru Watykańskiego II

10.00-10.15 Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, "Dei Verbum" jako wiosna studiów biblijnych w Kościele

10.15.10.30 Ks. dr hab. Daniel Brzeziński, "Szczyt i źródło" (KL, 10). Sobór Watykański II i odnowa liturgii rzymskiej

10.30-11.00 przerwa

11.00-11.15 Prof. dr hab. Jacek Bartyzel, "Zgubna i opłakana żądza nowości?". Deklaracja o wolności religijnej "Dignitatis humanae" wobec tradycyjnego nauczania społecznego Kościoła

11.15-11.30 Dr Paweł Milcarek, Deklaracja o wolności religijnej – bilans sporów interpretacyjnych

11.30-11.45 Ks. dr hab. Wojciech Cichosz, Wiosna wychowania chrześcijańskiego według Soboru Watykańskiego II

11.45-12.00 Ks. dr Krzysztof Krzemiński, "Człowiek w świetle misterium Chrystusa i Ducha Świętego" – antropologia soborowa po 50 latach. Próba oceny recepcji soborowej antropologii chrystologicznej i pneumatologicznej

12.00-12.15 Ks. dr hab. Wiesław Łużyński, Soborowa koncepcja relacji między państwem a Kościołem. Otwarcie epoki pokonstantyńskiej

12.15-12.30 Dr Dominika Kozłowska, Odnowa czy reforma? O dwóch drogach myślenia o Kościele

12.30-13.30 dyskusja

aktualizacja:
Copyright (c) by Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu 2020