KIK_TORUN

Zobacz ...

Program Informacje
Historia
Archiwumhttps://www.facebook.com/klubinteligencjikatolickiejwtoruniu

torun@kik.opoka.org.pl


http://diecezja-torun.pl/
Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu

PROGRAM NA LISTOPAD 2018 r.

7 środa godz. 1700 Barbara Rojek
"Prymas Polski August Kardynał Hlond (1881-1948)"
13 wtorek godz. 1000 Konferencja naukowa i otwarcie wystawy
"Ad maiora natus sum". Droga do świętości
Stanisława Kostki SJ (1550-1568).
Biblioteka Uniwersytecka, ul. Gagarina 13,
Sala Audytoryjna (parter).
Patronat honorowy nad wystawą objął
o. Tomasz Ortmann SJ, prowincjał Prowincji
Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego.
Kierownictwo naukowe konferencji i konsultacja
wystawy: dr Michał Białkowski.
Przygotowanie wystawy: dr Marta Czyżak, Kamila Maj.
21 środa godz. 1700 Msza św. z okazji 90. urodzin
dr Cecylii Iwaniszewskiej,

Honorowego Prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej.
Po liturgii spotkanie przy kawie/herbacie z udziałem
zaproszonych gości.
Zamiast kwiatów Jubilatka prosi o składanie podczas
mszy św. ofiar na misje jezuickie w Zambii.
28 środa nie ma spotkania klubowego


Poprzedni miesiąc
Wszystkie

aktualizacja:
04.11.2018
Copyright (c) by Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu 2017